HOUSE SYSTEM

PREET HOUSE

 • CAPTAIN- MOKSH AHUJA
 • VICE CAPTAIN – BHUMIKA PAWAR

 

PRERNA HOUSE

 • CAPTAIN – PRABHMEET
 • VICE CAPTAIN – HARSHITA

 

PRAGATI HOUSE

 • CAPTAIN –PARAS DHAWAN
 • VICE CAPTAIN- SHOBHITA

 

PRAKASH HOUSE

 • CAPTAIN- SURAJ KUMAR
 • VICE CAPTAIN- MUSKAN AYUBI

 

 

Teachers of Honour

PREET HOUSE

 1. Renu Anand
 2. Meena Malhotra
 3. Nidhi Mohan
 4. Dharini
 5. Shalini

PRERNA HOUSE

 1. Sonia Khurana
 2. Shashi Bhatia
 3. Prabhjot Kaur
 4. Sunita
 5. Anam

 

PRAGATI HOUSE

 1. Gurvinder Kaur
 2. Gurmeet kaur
 3. Bhawna sharma
 4. Pushpa Dhawan
 5. Priyanka

PRAKASH HOUSE

 1. Kulbir Kaur
 2. Mohini Khanna
 3. Meena Rawal
 4. Ravneet Kaur
 5. Enakshi