SPORTS TEAM

 

Cricket Team
1.    Mridul Arya
2.    Masih Hakimzada
3.    Paras Sabikhi
4.    Aman Bisht
5.    Aneesh Chandaliya
6.    Kunwarpreet Singh
7.    Naman Arya
8.    Bhupinder Singh
9.    Vansh Hiteshi
10. Devesh Sharma
11. Aryan Bisht
12. Shiv
13. Goldy Singh

 

Kabaddi Team
1.    Mridul
2.    Yuvraj
3.    Aman
4.    Adarsh
5.    Aneesh
6.    Rajesh
7.    Devesh
8.    Priyanshu
9.    Goldy
10. Shiv
11. Naman
12. Sahil
13. Sarthak
14. Sarthak Mendiratta
15. Paras

 

 

RACE  GIRLS  RACE  BOYS
Sanskriti Devesh
Karuna Rajesh
Yachika Priyanshu
Isha Shiv
Vrinda Aman
Preeti Ilyas
Goldy
Aneesh
Adarsh
Yuvraj

 

Long Jump High Jump
Aneesh Devesh
Rajesh Priyanshu
Devesh Goldy
Ilyas Ilyas
Goldy
Adarsh

 

 

Kho-Kho Boys Team Kho-Kho GirlsTeam 
Aneesh Isha
Rajesh Vrinda
Devesh Sanskriti
Yuvraj Ritika
Mridul Karuna
Paras Riya
Suraj Jiya
Priyanshu Ishita
Deepanshu Yachika
Deepak Preeti
Adarsh
Naman
Tushar
Sahil

 

 

Karate   Team
Akansha
Kavyanshi
Harsha
Hemash Rana
Manikaran
Sanchit
Aayan
Om
Kartik
Jaineet
Yashmeet
Yuvraj